Inzicht in de mening van jouw doelgroep door gedegen onderzoek

Diensten

We helpen opdrachtgevers met inzichten in duurzaamheidsvragen voor beleidsontwikkeling, communicatie, marketing en productontwikkeling. Hieronder enkele voorbeelden van vragen die we voor onze opdrachtgevers beantwoorden.

Marktonderzoek

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar kennis, houding en gedrag over duurzaamheid.

 • Wat is het beeld van Nederlanders over het klimaatprobleem?
 • Hoeveel draagvlak is er voor een bepaalde maatregel?
 • In hoeverre zijn inwoners bereid om zelf te verduurzamen?
 • Wat hebben inwoners van gemeenten nodig om duurzamer te wonen?

Inzicht en advies

Strategisch advies over duurzaamheid op basis van organisatie-, markt- en klantinzichten

 • Hoe kunnen we inwoners van onze gemeente stimuleren om zelf in actie te komen voor klimaatadaptatie?
 • Welke richting zouden we op kunnen met dit product?
 • Hoe kan het dat mijn duurzame dienst niet goed aanslaat?

Marktverkenning

Inzicht in de markt waar je met je dienst of product wilt slagen

 • Hoe groot is de markt voor jouw product of dienst?
 • Hoe ziet het concurrentieveld er uit?
 • Welke trends zijn er in de markt?
 • Hoeveel potentie is er voor jouw product of dienst?

Anke Bergmans
Tel: 06 1205 9614
anke@mountainviewresearch.nl