Morgenwereld: Behoefteonderzoek onder mensen met parkinson voor ParkinsonNL

Hoe kunnen Morgenwereld en ParkinsonNL aansluiten bij de behoeftes van hun doelgroep?

ParkinsonNL is in 2021 opgericht als opvolger van de Stichting Parkinson Nederland en is onderdeel van de Parkinsonalliantie, een samenwerking met verschillende organisaties in Nederland die zich inzetten voor mensen met parkinson. Morgenwereld is als merkbureau betrokken bij het bouwen van het merk en de merkstrategie.

In een jaar tijd heeft Morgenwereld er een mooi merk neergezet met een lanceringscampagne eind 2021. Nu de basis staat, is het tijd om de merk- en communicatiestrategie voor de komende jaren verder te ontwikkelen. En om dat zo goed mogelijk te doen, is inzicht nodig in de wensen en behoeftes van de doelgroep.

ParkinsonNL richt zich op het voorkomen van de ziekte, het afremmen van de ziekte en het verbeteren van de leefsituatie van mensen met parkinson. Om de hoge ambities waar te maken is ook geld van donateurs nodig om onderzoek te bekostigen. Daarom is het belangrijk dat ParkinsonNL de juiste snaar weet te raken bij de doelgroep en hen over de streep kan trekken om donateur te worden. Ook is het voor ParkinsonNL van belang om te achterhalen wat mensen met parkinson en hun naasten meemaken in het verloop van de ziekte, en wat ze missen in het hele proces. Welke hiaten zijn er nog die ParkinsonNL direct of indirect kan invullen? Waar zou de stichting haar geld op moeten inzetten om de doelgroep zou goed mogelijk te bedienen? En wat zijn ideeën voor het werven van donateurs?

Dat zochten we uit voor ParkinsonNL.

“Anke heeft zich gedegen voorbereid op de gesprekken met de mensen die met parkinson te maken hebben. Ze gaf hen alle ruimte en tijd om hun verhaal te doen op een manier waarbij zij zich op hun gemak voelden. De gesprekken leverden waardevolle informatie en inzichten op waarmee onze gezamenlijke opdrachtgever, ParkinsonNL, mee aan de slag kan. We vormden een goed duo: Anke als onderzoeker en wij als bureau dat het proces heeft gecoördineerd. De samenwerking verliep heel soepel en prettig.”

Noortje van den Berg
Communicatiespecialist Morgenwereld

De Vraag

Wat zijn de belangrijkste behoeftes van mensen met parkinson en hun naasten?

ParkinsonNL is een nog jonge stichting. In het korte bestaan heeft de stichting al erg veel stappen gezet op het gebied van voorlichting, onderzoek en innovatie.

Nu is het tijd om de merk- en communicatiestrategie voor de komende jaren verder te ontwikkelen.

Een behoefteonderzoek geeft ParkinsonNL inzicht in wat de wensen en behoeftes zijn van mensen met parkinson en mantelzorgers van mensen met parkinson, zodat ParkinsonNL haar strategie en communicatie kan afstellen op de behoeftes en haar visie kan aanscherpen.

De aanpak  

Diepte-interviews en focusgroepen met zowel mensen met parkinson als mantelzorgers van mensen met parkinson.

Een behoefteonderzoek kun je op verschillende manieren uitvoeren. Voor de vraag van ParkinsonNL is het van belang om dieper in te gaan op de context en situatie van mensen met parkinson en mantelzorgers van mensen met parkinson. Met dit behoefteonderzoek lag de focus vooral op achterhalen waar de doelgroep behoefte aan heeft zodat ParkinsonNL haar strategie en (marketing)communicatie daarop kan richten.

Daarom hebben wij zowel diepte-interviews als focusgroepen gehouden met mensen met parkinson en mantelzorgers van mensen met parkinson. In totaal spraken we 18 mensen met parkinson en 13 naasten van mensen met parkinson. In de interviews kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Patiënt journey
  • Behoeftes in deze journey en de mogelijke rol van ParkinsonNL
  • Imago van ParkinsonNL
  • Ideeën voor donatie en fondsenwerving

De uitdaging

Gesprekken op een respectvolle manier in goede banen leiden.

De uitdaging voor onze onderzoekers zat in dit project in de complexiteit van de interviews. Sowieso is grote zorgvuldigheid van belang als je in gesprek gaat met mensen met parkinson. Het is een kwetsbare situatie en het is belangrijk om mensen op hun gemak te stellen en respectvol met hen om te gaan. Daarnaast kunnen mensen met parkinson afdwalen met hun gedachtes waardoor gesprekken niet echt gestructureerd verlopen. Dat vergt veel improvisatievermogen en flexibiliteit van de interviewer die de deelnemer wel de ruimte wil geven om zijn verhaal te doen, maar ook de gewenste informatie wil ophalen binnen de tijd van het interview.

Het resultaat

Inzicht en richting voor de meerjarenstrategie.

In het onderzoek zijn de hiaten die mensen met parkinson en mantelzorgers van mensen met parkinson ervaren aan het licht gekomen. Daarnaast is het huidige beeld wat mensen hebben van ParkinsonNL en alle behoeftes die zij hebben op het gebied van onderzoek, innovatie en voorlichting duidelijk geworden.

“Met dit onderzoek hebben we een sterke aanzet voor onze meerjarenstrategie. Het maakt duidelijk welke behoeftes er nog onvervuld zijn en waar mensen met parkinson echt mee geholpen zijn. Van daaruit kunnen we bepalen hoe wij daar als ParkinsonNL op kunnen inspelen. Daardoor kunnen we nu de juiste keuzes maken voor de toekomst.”

ParkinsonNL

De input van mensen met parkinson en mantelzorgers van mensen met parkinson heeft er voor gezorgd dat ParkinsonNL weet waar ze donaties aan moeten besteden, welke onderzoeken en innovaties gefinancierd moeten worden, welke voorlichtingen gegeven moeten worden en welke hiaten mensen met parkinson en mantelzorgers van mensen met parkinson ervaren tijdens hun patiënt journey.

Met deze inzichten kunnen Morgenwereld en ParkinsonNL

  • De strategie bepalen voor de komende jaren
  • Keuzes maken in waar wel en niet op de focussen
  • Een marketingcommunicatieplan opstellen met concrete doelen
  • Inspelen op de behoeftes en wensen van mensen met parkinson en mantelzorgers van mensen met parkinson

Naast de inhoudelijke inzichten, was het onderzoek ook voor de deelnemers zelf erg waardevol. Ze vonden het fijn om hun verhaal te doen en waarderen het dat de stichting echt naar hen luistert. De deelnemers dachten graag mee over de richting die ParkinsonNL zou moeten inslaan om hun leven en dat van toekomstige mensen met parkinson te verbeteren.

Tomography photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

Meer cases: