Toepasbare inzichten uit betrouwbaar onderzoek

Meer daadkracht en betere keuzes met de juiste inzichten

Knopen doorhakken gaat een stuk beter en sneller als je de juiste informatie hebt. Mountainview Research helpt bedrijven en overheden met knopen doorhakken.

Dat doen we door inzichten te geven uit betrouwbaar onderzoek gecombineerd met inzichten uit de wetenschap, zoals gedragspsychologie.

Wil jij ook goed gefundeerde beslissingen nemen? Lees dan verder wat we voor je kunnen betekenen.

Je kunt bij ons terecht voor de volgende type onderzoeken voor beleidsontwikkeling, communicatie, marketing en productontwikkeling. Maar ook voor andere vragen kunnen we een oplossing bieden.

Type Onderzoek

Je kunt bij ons terecht voor de volgende type onderzoeken voor beleidsontwikkeling, communicatie, marketing en productontwikkeling. Maar ook voor ander type vragen kunnen we een oplossing bieden.

Marktonderzoek

Inzicht in de markt waar je met je dienst of product wilt slagen

Opinieonderzoek

Inzicht in kennis, houding en gedrag van jouw doelgroep

Draagvlakonderzoek

Inzicht in het draagvlak onder jouw doelgroep voor een bepaalde maatregel

Communicatieonderzoek

Inzicht voor ontwikkeling en optimalisatie van communicatiestrategie en -middelen

Bewonersonderzoek

Inzicht in de wensen en behoeftes van bewoners

Stakeholderonderzoek

Inzicht in de wensen en verwachtingen die stakeholders hebben

Onze toolkit

We hebben een goed gevulde toolkit met verschillende onderzoeksmethodes.

Het startpunt van elk onderzoek is de vraag die onze opdrachtgever heeft. Vervolgens bepalen we welke methode het beste werkt om de juiste informatie naar boven te krijgen. Vaak is dat een combinatie van onderstaande methoden.

Enquêtes

Voor cijfermatige inzichten zetten we enquêtes uit onder de doelgroep. We stellen een vragenlijst op en zetten deze uit onder de doelgroep in onderzoekspanels of onder eigen klantenbestanden. Enquêtes zijn geschikt voor vragen als:

 • Hoeveel draagvlak is er in Nederland voor een bepaalde maatregel of oplossing?
 • Welk voordeel van dit duurzame product spreekt het meest aan bij mijn doelgroep?
 • Wat is het profiel van mijn meest kansrijke doelgroep?

Diepte-interviews

Als je echt wilt begrijpen wat er leeft bij je doelgroep, zijn diepte-interviews de manier om je doelgroep te doorgronden. Vooral voor onderzoek onder de zakelijke doelgroep is dit een veelgebruikte methode. Deze methode is geschikt voor vragen als:

 • Hoe verloopt een oriëntatie- en beslisproces voor een product of dienst? Welke drempels ervaren professionals om over te stappen op duurzame oplossingen?
 • Wat verwachten stakeholders van je organisatie? Hoe kun je je stakeholders beter bedienen?
 • Wat zijn trends in een specifieke markt?

Online community

Een online research community is de perfecte methode om met een grote groep mensen het gesprek aan te gaan over een specifiek onderwerp. Op een online platform brengen we een paar honderd mensen samen om hun meningen, wensen en behoeftes te delen. In een paar weken tijd krijgen deelnemers verschillende opdrachten om zo het onderwerp van verschillende kanten te belichten. Denk aan forumdiscussies, foto-challenges of dagboek-opdrachten. Deze methode zetten we in voor vragen als:

 • Wat merken bewoners in hun directe omgeving van klimaatverandering?
 • Wat voor duurzaamheidsacties spreken mensen aan?
 • Welke drempels komen mensen tegen als ze hun huis willen verduurzamen? Of bij andere duurzame voornemens?

Desk Research

Waarom nieuwe informatie verzamelen als er al zoveel informatie beschikbaar is? We kijken eerst welke informatie er al beschikbaar is om de vraag te beantwoorden. We gebruiken verschillende bronnen:

 • CBS-data
 • Trendrapporten
 • Opinieonderzoeken
 • Wetenschappelijke publicaties
 • Interne informatie van de opdrachtgever

Gedragspsychologie

Lange tijd werd gedacht dat mensen rationele beslissingen nemen over hun aankopen. Maar inmiddels weten we beter. Iedereen doet maar wat. 95% van de beslissingen die we op een dag nemen, nemen we onbewust. Er spelen allerlei mechanismen waardoor we veel op de automatische piloot doen. Helemaal niet erg, maar wel goed om je dat te realiseren als je mensen wilt stimuleren om duurzamere keuzes te maken. We gebruiken inzichten uit de wetenschappelijke kennis van o.a. nobelprijswinnaar Kahneman. En vanuit gerenommeerde marketing-experts, zoals Byron Sharp. Met deze inzichten helpen we opdrachtgevers om mensen de duurzame kant op te nudgen.

Bij Mountainview Research ben je verzekerd van:

 • Betrouwbaar, objectief, onafhankelijk onderzoek.
 • Heldere visuele inzichten en concreet toepasbaar advies.
 • Een fijne samenwerking vanuit een gedeelde missie om zo tot optimaal resultaat te komen.
 • Betrouwbare inzichten om tot een gefundeerde beslissing te komen voor de volgende stap.

Cases

Blog

Klimaatontkenners

Het is natuurlijk een komische term “klimaatontkenners”; ik denk namelijk…