NTCS: Marktonderzoek zonne-energie in Belize

Hoe groot is de potentie voor rooftop solar bij bewoners en bedrijven in Belize?

De energiemaatschappij in Belize (BEL) wil bewoners en bedrijven kunnen voorzien van zonne-energie door zonnepanelen op daken te installeren. Consultants van NTCS ontwikkelen een propositie en beide partijen zijn enthousiast en geloven in het idee. De vraag is alleen of de potentiële klanten, bewoners en bedrijven, ook enthousiast zijn om over te stappen op duurzame energie. Mountainview Research zocht dat uit door middel van uitgebreid innovatieonderzoek.

De expertise en ervaring van Mountainview Research met dit type marktonderzoek is overduidelijk. Anke weet waar ze het over heeft en weet dit ook duidelijk, rustig en krachtig over te brengen aan onze opdrachtgever in Belize. De volgende keer dat we weer marktonderzoek nodig hebben, zetten we deze expert zeker weer in!

Mark Boeren, NTCS

De Vraag

Staan bewoners en bedrijven in Belize open voor zonnepanelen op hun dak?

NTCS is een consultancybureau voor de telecom en energiesector met een focus op het Caribisch gebied. Zo begeleidt NTCS de energiemaatschappij in Belize, Belize Electricity Limited (BEL), in de energietransitie naar meer duurzame energie-opwek. Zonne-energie staat in Belize nog in de kinderschoenen, maar de potentie is in zo’n zonnig land natuurlijk enorm. Daarom ontwikkelen BEL en NTCS een propositie voor rooftop solar voor bewoners en bedrijven. Zelf zijn ze enthousiast over de propositie, maar voordat er grote investeringen in deze nieuwe propositie gedaan worden, rijst de vraag of bewoners en bedrijven in Belize ook enthousiast zijn om over te stappen op zonne-energie.

Dat zochten we uit met marktonderzoek.

De uitdaging

Hoe kom je erachter wat bewoners en bedrijven écht vinden?

NTCS had al een duidelijke propositie uitgedacht die voor BEL en voor klanten zou kunnen werken. Maar als je sec gaat onderzoeken of mensen interesse hebben, dan weet je niet door welk onderdeel van de propositie dat komt. Want stel je voor dat bewoners niet geïnteresseerd zijn, is dat dan omdat ze tegen zonne-energie zijn, of omdat ze het niet op hun eigen dak willen? Of misschien zijn ze enthousiast, maar zijn er toch ook wel bezwaren waar je pas achter komt als je doorvraagt. Daarom is in innovatieonderzoek belangrijk om de propositie af te pellen tot verschillende elementen.

De aanpak  

Onderzoek van breed naar smal

Mountainview Research ontwierp de onderzoeksopzet vanuit een bewezen methode voor innovatieonderzoek. Bij deze methode hakken we de propositie op in een aantal elementen die we afzonderlijk van elkaar onderzoeken, beginnend bij de brede opinie over zonne-energie naar een steeds concretere propositie. Daardoor leer je precies wat potentiële klanten wel aantrekkelijk vinden en waar ze op afknappen.

In dit onderzoek zag dat er zo uit:

  • Wat is de houding van inwoners van Belize over zonne-energie in het algemeen?
  • Wat vinden inwoners van Belize van rooftop solar?
  • Zouden bewoners zelf zonnepanelen willen?
  • Zijn bewoners geïnteresseerd in het huren van rooftop solar?
  • En voor welke prijs zouden ze dit willen aanschaffen?

In een goed geöliede samenwerking bundelden we onze krachten om dit onderzoek succesvol uit te zetten in Belize.  Mountainview Research verzorgde de opzet van het onderzoek de analyse en rapportage. BEL zorgde ervoor dat de vraagstelling aansloot bij de plaatselijke bevolking en zette het onderzoek grootschalig uit onder bewoners en bedrijven. NCTS zorgde voor een scherpe propositie die we in het onderzoek konden voorleggen.

Het resultaat

Goed onderbouwd inzicht in de potentie van rooftop solar in Belize

In een periode van 1 maand deden meer dan 3.500 bewoners en ruim 1.500 bedrijven mee aan het onderzoek. Dat zorgde voor goed onderbouwde inzichten voor de verdere propositieontwikkeling.

Door dit gedegen onderzoek:

  • Worden overtuigingen, aannames en onderbuikgevoelens over de potentie voor rooftop solar gestaafd door feiten en kunnen BEL en NTCS verder met propositieontwikkeling.
  • Wordt inzichtelijk welke verwachtingen bewoners en bedrijven hebben van rooftop solar, zodat BEL en NTCS ervoor kunnen zorgen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.
  • Krijgen BEL en NTCS al inzichten en advies voor de marketing en communicatie van de propositie.
  • En kunnen ze met deze inzichten lobbyen bij de overheid om ervoor te zorgen dat aan de voorwaarden voor grootschalige zonne-energie voor bewoners en bedrijven voldaan kan worden.  

https://unsplash.com/photos/XnlCuVD04FQ?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink