Croonwolter&dros: Marktonderzoek slim energiemanagement

Hoe groot is de potentie voor een innovatie om slimmer met energie om te gaan?

Croonwolter&dros loopt al meer dan 145 jaar voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Ook in de energietransitie, zet Croonwolter&dros haar expertise in om deze transitie te versnellen. Een van de innovaties op dat vlak is Energico: Een energiemanagementplatform voor Smart Grids. Croonwolter&dros is natuurlijk enthousiast over deze innovatie, maar voordat er flink geïnvesteerd wordt in deze oplossing is meer inzicht in de markt nodig. Waar liggen de kansen en waar ligt het onderscheidende vermogen van Energico? Dat onderzocht Mountainview Research samen met Marianne Postmus van Croonwolter&dros/Energico.

De expertise en ervaring van Mountainview Research is precies wat we op dit moment in het innovatietraject nodig hadden. We hebben natuurlijk zelf wel wat marktonderzoek gedaan, maar dankzij Mountainview Research hebben we een veel completer beeld gekregen. Daarmee kunnen we goed onderbouwde investeringsbeslissingen nemen én weten we hoe we onze potentiële klanten kunnen benaderen.

Marianne Postmus, Energico

De Vraag

Is Energico een passende oplossing voor onze potentiële klanten?

De energietransitie is een complexe uitdaging waar de komende jaren veel gaat gebeuren. We gaan van een relatief overzichtelijk energiesysteem naar steeds meer verschillende bronnen die minder voorspelbaar zijn (zon en wind) en steeds meer lokale toepassingen. Ook opslag van energie wordt in de toekomst steeds belangrijker om de hernieuwbare energie op het juiste moment en op de beste plek te kunnen gebruiken. Om ervoor te zorgen dat deze elektriciteit op de beste manier benut wordt, heeft Croonwolter&dros een slim energiemanagement-systeem ontwikkeld: Energico.

Met Energico wil Croonwolter&dros een product in de markt zetten dat verschillende doelgroepen een oplossing kan bieden voor energiemanagement. Om het product zo scherp mogelijk in de markt te kunnen zetten, is inzicht nodig in de marktpotentie en de klantwensen voor dit systeem. In dit marktonderzoek gingen Mountainview Research en Croonwolter&dros op zoek naar de optimale klant- en marktbenadering.

De uitdaging

Hoe kun je de bestaande kennis aanvullen met de ontbrekende puzzelstukjes?

Croonwolter&dros heeft zelf in grote lijnen al een goed beeld van de toekomst van de energievoorziening in Nederland en welke rol ze daar met Energico in wil spelen. De belangrijkste informatiebehoefte nu was om meer in detail te achterhalen op welke manier Energico aansluit bij de doelgroep. Hoe zorg je ervoor dat je geen zaken dubbel gaat onderzoeken? En hoe weet je zeker dat de informatie die je zelf al hebt verzameld ook klopt?

De aanpak  

Samen het onderzoek doen

Start-ups en innovatieteams zijn gewend om zoveel mogelijk zelf te doen. En daar leer je ook ontzettend veel van. Maar voor een goed marktonderzoek is het wel van belang dat je de juiste informatie verzameld op de juiste manier. Dat was dan ook de kern van onze samenwerking.

Mountainview Research ontwierp de onderzoeksopzet vanuit ons model voor innovatieonderzoek, zie onderstaande afbeelding.

Model innovatieonderzoek

Ook checkte we de marktinformatie die Croonwolter&dros zelf al had verzameld en vulden we ontbrekende informatie aan. Na een spoedcursus marktonderzoek en interviewtechnieken kon Croonwolter&dros een deel van de 20 klantinterviews zelf uitvoeren. De informatie uit de interviews werd geregistreerd waarna Mountainview Research de analyse deed en een helder eindrapport opstelde.

Bekijk hier enkele voorbeelden uit het rapport.

Het resultaat

Goed onderbouwd inzicht om snel de markt op te kunnen met Energico

Door dit gedegen onderzoek:

  • Worden overtuigingen, aannames en onderbuikgevoelens over de potentie Energico gestaafd met feiten en kan Croonwolter&dros goed onderbouwde beslissingen nemen.
  • Wordt inzichtelijk welke verwachtingen de doelgroep heeft bij een energiemanagementsysteem en welke behoeftes verschillende doelgroepen hebben.
  • Werd de positie van Croonwolter&dros en het onderscheidend vermogen van Energico in het concurrentieveld duidelijk.
  • En kan Croonwolter&dros vol overtuiging met Energico de markt op om zo de energietransitie vooruit te helpen.

https://unsplash.com/photos/XnlCuVD04FQ?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink