draagvlakonderzoek

Morgenwereld: Behoefteonderzoek onder mensen met parkinson voor ParkinsonNL

Hoe kunnen Morgenwereld en ParkinsonNL aansluiten bij de behoeftes van hun doelgroep? ParkinsonNL is in 2021 opgericht als opvolger van de Stichting Parkinson Nederland en is onderdeel van de Parkinsonalliantie, een samenwerking met verschillende organisaties in Nederland die zich inzetten voor mensen met parkinson. Morgenwereld is als merkbureau betrokken bij het bouwen van het merk …

Morgenwereld: Behoefteonderzoek onder mensen met parkinson voor ParkinsonNL Lees meer »

Stichting Steenbreek: Behoefteonderzoek onder stakeholders voor meerjarenstrategie

Hoe kan Stichting Steenbreek gemeentes nog beter ondersteunen bij de missie voor meer groen, klimaatadaptie en biodiversiteit? Stichting Steenbreek is een kennis- en netwerkorganisatie die in 2015 is opgericht om verstening in tuinen tegen te gaan. Inmiddels biedt de stichting ondersteuning bij het duurzaam vergroenen van onze leefomgeving en zijn er al meer dan 160 …

Stichting Steenbreek: Behoefteonderzoek onder stakeholders voor meerjarenstrategie Lees meer »

TenneT: Drivers & barriers industriële flex

Hoe kan TenneT industriële bedrijven stimuleren en faciliteren om meer flexibel elektriciteitsgebruik toe te passen? TenneT is de netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en in een deel van Duitsland. De kerntaak van TenneT is om te zorgen voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening. Met steeds meer aanbod uit hernieuwbare bronnen (zon en wind) wordt …

TenneT: Drivers & barriers industriële flex Lees meer »

Business Design Agency: Oorzaken en oplossingen zwerfafval op de markt

Wat is de oorzaak van zwerfafval op de Rotterdamse markt en wat zijn kansrijke oplossingen? De weekmarkten in Rotterdam leveren veel zwerfafval op. Een doorn in het oog van omwonenden en van de gemeente. Business Design Agency (BDA) is een innovatiebureau dat innovatieve concepten in stedelijke omgevingen ontwikkelt. Voor de gemeente Rotterdam ontwerpt BDA concepten …

Business Design Agency: Oorzaken en oplossingen zwerfafval op de markt Lees meer »